TARASY I BALKONY
Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym, układ warstw tradycyjny
1.
Podłoże betonowe z warstwą spadkową
2.
Faseta z Elastar Cement
3.
Warstwa paroizolacyjna
4.
Warstwa termoizolacyjna
5.
Warstwa wyrównująca i szpachlująca styki
6.
Dodatkowe zabezpieczenie naroża Elastar HD + tkanina zbrojąca
7.
Hydroizolacja – Elastar HD + tkanina zbrojąca
8.
Drenaż – żwir
9.
Płyty nawierzchni
10.
Klin styropianowy
11.
Ocieplenie
11.
Obróbka blacharska
WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:  NOONI