FUNDAMENTY
Hydroizolacja fundamentów za pomocą
technologii Elastar
1.
Ziemia rodzima
2.
Żwir lub piasek gruboziarnisty
3.
Drenaż opaskowy
4.
Stopa fundamentu
5.
Płyty osłonowe z polistyrenu ekstrudowanego
6.
Hydroizolacja Elastar HD + tkanina zbrojąca
7.
Zagruntowana powierzchnia
8.
Ściana fundamentu
 
 
Hydroizolacja poziomego przejścia rur
przez zewnętrzną ścianę piwnicy
1.
Ściana piwnicy
2.
Rura kanalizacyjna
3.
Zagruntowana powierzchnia ściany
4.
Hydroizolacja Elastar HD + tkanina zbrojąca
5.
Płyty osłonowe z polistyrenu ekstrudowanego
6.
Elastar HD z granulatem gumowym
WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:  NOONI