DACHY ZIELONE
Przykład dachu zielonego
- układ warstw klasyczny
1.
Podłoże betonowe z warstwą spadkową
2.
Warstwa paroizolacyjna
3.
Termoizolacja
4.
Warstwa wyrównująca i szpachlująca spoiny Elastar Cement
5.
Hydroizolacja Elastar HD + tkanina zbrojąca
6.
Folia przeciwkorzenna
7.
Żwir płukany
8.
Geowłóknina
9.
Podłoże ogrodnicze
10.
Obróbka blacharska
WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:  NOONI