DACHY ODWRÓCONE
Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym pokryty
płytkami terakoty, układ warstw "odwrócony"
1.
Podłoże betonowe z warstwą spadkową
2.
Faseta z Elastar Cement
3.
Hydroizolacja Elastar HD + tkanina zbrojąca
4.
Warstwa termoizolacyjna
5.
Warstwa betonu
6.
Klej mrozoodporny
7.
Terakota
8.
Płytka cokołowa
9.
Obróbka blacharska
WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:  NOONI